Tag : xác định khách hàng mục tiêu

Phần 2 - QC Facebook - Xác định Khách hàng...

Hướng dẫn tự chạy Quảng cáo Facebook, xác định khách hàng mục tiêu, họ là ai, họ bao nhiêu tiêu, nghề nghiệp là gì, họ sống ở đâu,...

Read More