Tag : phong cách lãnh đạo

Tự khẳng định bản thân mình trước khi được...

Trong Bố Già (1972), khi Ông trùm Vito già yếu, mọi quyền lực lúc đó cần phải có người kế thừa, và Bố già chọn người con trai út Michael....

Read More