Category : Startup

Hướng dẫn lập mô hình kinh doanh trên 1...

Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp hoặc đơn giản là bắt đầu kinh doanh 01 thứ gì đó, rồi bạn cũng lấy giấy bút ra làm một mô hình...

Read More